BÖLÜM 1 - TARAFLAR

 1. a) ÇUVAL İSTANBUL faaliyetlerini yürüten Şahıs Şirketive Teşvikiye Mah. Şefkat apt. No.8/6 Şişli, İstanbul (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) 'da ikamet etmektedir.
 2. b) Web sitesine kaydolan İnternet kullanıcısıve web sitesine bakıldığında "Üye" olarak anılacaktır.

BÖLÜM 2 - ANLAŞMANIN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, üyenin web sitesinden yararlanabileceği koşulları belirlemektir. Şirkete aittir.

BÖLÜM 3 - TARAFLARIN HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üye, kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer bilgileri beyan ve taahhüt eder.web sitesi yasalar önünde doğrudur ve Şirketin herhangi bir yanlış bilgi nedeniyle maruz kalacağı tüm zararları telafi edecektir.

  Üye, Şirket tarafından kendisine verilen şifreyi başka kişi veya kuruluşlarla paylaşamaz. Parolayı kullanma hakkı yalnızca Üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluk ve üçüncü şahıslar veya yetkililer tarafından Şirkete karşı yapılabilecek tüm talep ve taleplere karşı, Şirket yetkisiz şifre kullanımından doğan tazminat veya diğer hakları talep etme hakkını saklı tutar.

  3. Kullanırken Üye, tüm yasal düzenlemelere uyacağını önceden kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Üyeyi münhasıran bağlayacağı tüm yasal ve cezai yükümlülükler.

  4. Üye kullanamaz kamu düzenini ahlaksız bir şekilde, başkalarını rahatsız edecek ve taciz edecek şekilde, yasadışı bir amaçla, başkalarının fikirlerini ve telif haklarını ihlal edecek şekilde. Ayrıca, Üye diğer üyelerin (spam, virüs, truva atı, vb.) İşlemlerini engelleyecek veya engelleyecek herhangi bir işlem yapamaz.

  5. Üyelere göre yazılı, yazılı veya kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kişisel görüşleri olup, görüşlerinden üyeler sorumludur. Şirket bu görüş ve fikirlerle ilgili değildir. Şirket, üyelerin belirttiği görüş veya fikirler nedeniyle üçüncü tarafların uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü tarafların görüş veya fikirlerinden dolayı üyelerin maruz kalabileceği zararlardan sorumlu değildir.

  6. Şirket, Üyenin yazılımı ve verilerinde meydana gelebilecek zararlardan ve Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır. Üye, kullanımdan doğabilecek herhangi bir zarar için tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder İnternet sitesi.

  7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine erişmeyeceklerini veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder. Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek tüm yasal ve cezai yükümlülükler tamamen Üye'ye aittir.

  8. Bu üyelik sözleşmesinin bir veya daha fazla maddesini ihlal eden üye, hukuki ve cezai sonuçlarla ilgili olarak bu ihlalden bizzat sorumludur ve şirketi bu sonuçlardan uzak ve açık tutacaktır. Ayrıca, bu ihlalin mahkemeye sunulması durumunda, Şirket, üyelik sözleşmesinin ihlali nedeniyle Üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

  9. Şirket her zaman Üyenin üyeliğini silme, Üyenin dosya, belge ve bilgilerini tek taraflı olarak silme hakkına sahiptir. Üye bunu önceden kabul eder. Bu durumda şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

  10. Yazılım ve tasarım web sitesi Şirkete aittir ve bunlarla ilgili telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili yasalarla korunmaktadır ve bunlar izinsiz üyeler tarafından kullanılamaz, edinilemez veya değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları altında korunmaktadır.

  11 İnternet servis sağlayıcısının adı ve web sitesine erişim için kullanılan internet protokolü (IP) adresi, web sitesi erişiminin tarihi ve saati, web sitesinde erişilen sayfalar ve Şirket tarafından web sitesine doğrudan bağlantı sağlayan internet adresi gibi bazı bilgiler toplanabilir , geliştirmek ve geliştirmek web sitesi ve / veya yasal düzenlemeler çerçevesinde.

  12 Şirket, yasal zorunluluk olarak talep edildiğinde veya (a) yasal gerekliliklere uygun hareket etmesi veya Şirkete bildirilen yasal işlemlere uyması halinde Üyenin kişisel bilgilerini ifşa edebilir; (b) Şirket ve Şirket web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini iyi niyetle korumanın ve savunmanın gerekli olduğuna inanılan hallerde.

  13. Mevcut koşullar altında, Web sitesi benzer amaçlarla virüs ve yazılımdan arınmış. Buna rağmen, kullanıcı kendi virüs koruma sistemini sağlamalı ve en üst düzeyde güvenlik sağlamak için gerekli korumayı sağlamalıdır. Bu bağlamda üye, kendi yazılımında veya işletim sisteminde oluşabilecek bu hataların hatalarından veya doğrudan veya dolaylı sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ederek,İnternet sitesi.

  14. Şirket, web sitesinin içeriğini değiştirme, kullanıcılara sunulan hizmetleri değiştirme veya sonlandırma, kayıtlı kullanıcı bilgilerini ve verilerini istediği zaman silme hakkını saklı tutar.

  15. Şirket, üyelik sözleşmesi koşullarını önceden bildirimde bulunmak ve / veya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen veya iptal edilen her hüküm, yayınlanma tarihinde tüm üyeler için geçerli olacaktır.

  16. Taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde Şirket'in kesin delil sayılması.

  17. Şirket, üyelerin kayıtlı e-posta adreslerine bildirim postaları ve bu sözleşme uyarınca üyelerin kayıtlı cep telefonlarına bildirim SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir ve üye bu bildirim e-postalarının ve SMS'in teslimini kabul etmiş sayılır.

BÖLÜM 3 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşme, Üye üyeliğini iptal edene veya üyelik Şirket tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte olacaktır. Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, şirket üyeliği iptal ederek bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

BÖLÜM 4 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilerini koruma yetkisine sahiptir.

BÖLÜM 5 - GEÇERLİLİK

Üyenin kaydı, üyelik sözleşmesindeki tüm hükümleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Bu anlaşma Üyenin kaydı sırasında karşılıklı olarak yürürlüğe girer ve yürürlüğe girer.